ชุดข้าวกล่องกลม

  • Round Lunch Box

    กล่องข้าวกลม

    เปลี่ยนกล่องขนมแบบใช้แล้วทิ้งจากกล่องอาหารกลางวันโฟมเป็นกล่องอาหารกลางวันสีเขียว กล่องอาหารกลางวันแบบโฟมดั้งเดิมถูกปฏิเสธเนื่องจากทนต่ออุณหภูมิสูงและเกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในระหว่างกระบวนการผลิต